Pomiń linki nawigacyjne i przejdź do treści strony
Zapisz się
Dorosły jak latarnia morska
Jak budować osobisty autorytet
i być przywódcą w rodzinie?

7 sierpnia, środa
18:00 - 20:00
Sztuka mówienia NIE
z czystym sumieniem
Jak ważne jest NIE i jak mówić je
tak, by robiło wrażenie.


Rodzice jako para
Jak dbać o "pierwsze dziecko w rodzinie"


8 sierpnia, środa
18:00 - 20:00
Jestem OK taki, jaki jestem
Kluczowy obszar dla rozwoju
dziecka - poczucia własnej
wartości.Seminaria

Seminarium to forma wykładu, podczas którego prowadzący dzieli się ze słuchaczami wiedzą oraz doświadczeniem na temat danego zagadnienia. Przewidziany jest też czas na rozmowę z uczestnikami, zadawanie pytań. Spotkanie trwa ok. dwóch godzin, prowadzone jest przez trenerów FamilyLab w oparciu o materiały opracowane na podstawie tekstów Jespera Juula. Skierowane jest nie tylko do rodziców, ale również dziadków, nauczycieli, wychowawców, opiekunów.

„Jeśli doskwiera ci niskie poczucie własnej wartości, będzie ci trudno budować dobre relacje z innymi ludźmi, także z samym sobą. Trudno ci będzie otwarcie powiedzieć, czego ci potrzeba, gdzie są twoje granice, gdzie jest twoje „tak” i „nie” albo prowadzić szczerą rozmowę z drugim człowiekiem.” Jesper Juul

Jestem OK taki, jaki jestem

Zdrowe poczucie własnej wartości daje nam możliwość rozwijania swojego potencjału, adekwatnego wykorzystania własnych zasobów, budowania satysfakcjonujących relacji z ludźmi, funkcjonowania zgodnie ze swoimi wartościami i otwartości na opinie innych.

O seminarium

Zdrowe poczucie własnej wartości daje nam możliwość rozwijania swojego potencjału, adekwatnego wykorzystania własnych zasobów, budowania satysfakcjonujących relacji z ludźmi, funkcjonowania zgodnie ze swoimi wartościami i otwartości na opinie innych. Podczas seminarium dowiecie się Państwo, czy można wspierać w dzieciach ich poczucie własnej wartości, pomimo że nasze własne zostało mocno nadszarpnięte w toku socjalizacji, jak nie przekroczyć granicy pomiędzy konstruktywnym towarzyszeniem dziecku a rozpieszczaniem go, jak odróżnić poczucie własnej wartości od pewności siebie, jak formułować komunikaty dostarczające dziecku bezcennych informacji na temat samego siebie, a także co w codziennym życiu może pomóc nam w dbaniu o siebie w omawianym obszarze. Zagadnienie poczucia własnej wartości spostrzegamy jako kluczowe w rozwoju dziecka, gdyż jest ono w pewnym sensie szczepionką chroniącą dziecko przed niepożądanym i destrukcyjnym wpływem środowiska – zarówno ludzi (presji rówieśniczej, nękania, krzywdzących dorosłych) jak i zdarzeń (rozwód rodziców, śmierć bliskiej osoby, choroba, emigracja itd.). Zdrowe poczucie własnej wartości pozwala w trudnych sytuacjach znaleźć oparcie w sobie lub adekwatnie szukać go na zewnątrz, a na co dzień działać ze świadomością własnych potrzeb ale też z uwzględnieniem potrzeb innych.

Informacje organizacyjne

 

KOSZT: 80 zł – wejście na pojedyncze seminarium Seminarium odbędzie się przy minimalnej liczbie 5 uczestników. Można przyjść z maluchem (do 6 m-ca życia). Aby zarezerwować miejsce w grupie należy wypełnić formularz (link poniżej) i dokonać wpłaty na konto oraz wysłać informację o dokonanej wpłacie na adres psychoedukacja@stopociech.pl. Nr konta:  68 2030 0045 1110 0000 0282 3230 W przypadku rezygnacji z warsztatów na 1 dzień przed rozpoczęciem zajęć wniesiona opłata nie podlega zwrotowi.

Kontakt

Więcej informacji pod adresem: psychoedukacja@stopociech.pl

Pliki do pobrania

„W każdej dłuższej relacji między dorosłym i dzieckiem to dorosły w stu procentach odpowiada za jej jakość.” Jesper Juul

Dorosły jak latarnia morska

Jak budować osobisty autorytet i być przywódcą w rodzinie?

6 lipca, sobota 10:00- 12:00

O seminarium

Seminarium jest próbą odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób mądrze towarzyszyć dzieciom, aby być dla nich oparciem, a jednocześnie działać z poszanowaniem ich godności. Opiekując się dziećmi i wychowując je, w ogromnej mierze bazujemy na własnych doświadczeniach w tym obszarze. Opierając się na tym, co nam się podobało, co nam służyło, staramy się powielać te działania i zaniechać tych, które dla nas jako dla dzieci były destrukcyjne. Takie podejście do procesu wychowania, oparte na powielaniu lub negacji, daje nam niewielką szansę na stworzenie w naszych rodzinach lub klasach zupełnie nowej, pożądanej przez nas jakości. Prowadząc seminarium o mądrym przewodnictwie dorosłych, zależy nam na tym, aby skłonić Państwa do refleksji nad tym, jakie wartości chcielibyście Państwo zaszczepić w dzieciach, a potem podzielić się wiedzą na temat tego, co w tej kwestii skutecznie działa oraz jak budować autorytet w czasach, w których tyle się mówi o kryzysie autorytetów. Podobnie jak w przypadku wszystkich seminariów Familylab, uwaga zwrócona będzie na nas – dorosłych. Spotkanie będzie dobrą okazją do zastanowienia się nad tym, do jesteśmy potrzebni dzieciom, co cennego możemy wnieść w ich życie, a czego lepiej unikać, żeby im nie zaszkodzić. „Większość rodziców, którzy poddają swoje zachowanie głębszej refleksji, dochodzi do wniosku, że pięćdziesiąt procent tego, co mówią do dzieci, jest zupełnie zbyteczne albo służy tylko utrzymaniu ich dobrego mniemania o sobie jako rodzicach. Przewodnictwo w rodzinie nie polega na tym, żeby być lubianym, tylko żeby mieć realny wpływ na życie dzieci.” Jesper Juul

Informacje organizacyjne

7 lipca, środa, 18:00 – 20:00

 

KOSZT: 80 zł – wejście na pojedyncze seminarium Seminarium odbędzie się przy minimalnej liczbie 5 uczestników. Można przyjść z maluchem (do 6 m-ca życia). Aby zarezerwować miejsce w grupie należy wypełnić formularz (link poniżej) i dokonać wpłaty na konto oraz wysłać informację o dokonanej wpłacie na adres psychoedukacja@stopociech.pl. Nr konta:  68 2030 0045 1110 0000 0282 3230 W przypadku rezygnacji z warsztatów na 1 dzień przed rozpoczęciem zajęć wniesiona opłata nie podlega zwrotowi.

Prowadzenie

Katarzyna Gałązka

Kontakt

Więcej informacji pod adresem: psychoedukacja@stopociech.pl

Pliki do pobrania

Wyobrażenie, że dorosły rozkazuje, a dziecko wykonuje jego polecenia, nie da się pogodzić z ideą równej godności. Owszem, przeciwieństwem posłuszeństwa jest nieposłuszeństwo, ale nam chodzi nie o przeciwieństwo, lecz o alternatywę dla posłuszeństwa, którą jest osobista odpowiedzialność.” Jesper Juul

Sztuka mówienia NIE z czystym sumieniem

W czasie seminarium będziemy mówić o tym, jak ważne jest NIE i na czym polega sztuka mówienia go tak, by robiło wrażenie.

O seminarium

W czasie seminarium będziemy mówić o tym, jak ważne jest NIE i na czym polega sztuka mówienia go tak, by robiło wrażenie. „Często wydaje nam się, że „nie” jest przeciwieństwem miłości: jest odrzuceniem, odmową okazania troski i zainteresowania, a ze strony dziecka po prostu nieposłuszeństwem. Jeśli jednak chcemy, żeby relacje w naszej rodzinie były zbudowane na równej godności wszystkich osób, musimy otworzyć drzwi dla „nie”, dla dialogu i dla dyskusji.

Informacje organizacyjne

 

 

KOSZT: 80 zł – wejście na pojedyncze seminarium Seminarium odbędzie się przy minimalnej liczbie 5 uczestników. Można przyjść z maluchem (do 6 m-ca życia). Aby zarezerwować miejsce w grupie należy wypełnić formularz (link poniżej) i dokonać wpłaty na konto oraz wysłać informację o dokonanej wpłacie na adres psychoedukacja@stopociech.pl. Nr konta:  68 2030 0045 1110 0000 0282 3230 W przypadku rezygnacji z warsztatów na 1 dzień przed rozpoczęciem zajęć wniesiona opłata nie podlega zwrotowi.

Kontakt

Więcej informacji pod adresem: psychoedukacja@stopociech.pl

Pliki do pobrania

„Frustracja, agresja i chaotyczne wybuchy złości u dzieci to reakcje, które powinny być poważnie traktowane przez dorosłych jako ważna informacja ze strony cierpiących dzieci. Być może będzie im ciężko rozszyfrować dziecięcy przekaz, ale jedno powinni wiedzieć: dzieci nie prowadzą żadnych gierek.” Jesper Juul

Agresja - niebezpieczne tabu

We współczesnym świecie jesteśmy bombardowani informacjami dotyczącymi przemocy – na świecie, w kraju, w naszym mieście czy nawet w szkole naszego dziecka.

o seminarium

We współczesnym świecie jesteśmy bombardowani informacjami dotyczącymi przemocy – na świecie, w kraju, w naszym mieście czy nawet w szkole naszego dziecka. Wszyscy chcielibyśmy uniknąć takich sytuacji, co często przekłada się na pragnienie uniknięcia kontaktu z wszelkiego rodzaju agresją. Widoczne jest to zwłaszcza w przypadku kobiet, które szczególnie obawiają się agresji, a niejednokrotnie – wszelkich przejawów użycia siły. W naszym społeczeństwie dzieci spędzają coraz więcej czasu pod nieustannym nadzorem dorosłych, często aż do końca edukacji szkolnej. Opiekunowie interweniują w niemal każdej sytuacji, którą uznają za „niepoprawną” lub „ryzykowną”, utrudniając dzieciom rozpoznanie własnych potrzeb, a czasem uniemożliwiając samoregulację. Jednym z efektów takiego stanu rzeczy jest brak kontaktu dzieci z własną siłą oraz brak możliwości eksploracji świata z wykorzystaniem energii, która jest główną napędową rozwoju. O takim właśnie rozumieniu agresji, a także o odróżnieniu jej od złości i od przemocy rozmawiać będziemy podczas tego seminarium. Do udziału w nim zachęcamy szczególnie rodziców rodzeństwa, nauczycieli przedszkolnych oraz wczesnoszkolnych.

Kontakt

Więcej informacji pod adresem: psychoedukacja@stopociech.pl

Pliki do pobrania

„Mam głębokie przekonanie, że wszystkim rodzicom przysługuje prawo do bycia tylko we dwoje, a najlepszą rzeczą jaką matka i ojciec mogą zrobić dla swoich dzieci, jest zadbanie o swój związek.” Jesper Juul

Rodzice jako para

Kiedy zakochujemy się w drugiej osobie, wszystko wydaje się łatwe. Z czasem jednak pojawia się coraz więcej różnic zdań, wyzwań i prania do zrobienia. Jak wtedy dbać o związek?

O seminarium

Kiedy zakochujemy się w drugiej osobie, wszystko wydaje się łatwe. Z czasem jednak pojawia się coraz więcej różnic zdań, wyzwań i prania do zrobienia. Jak wtedy dbać o związek? Jesper Juul powtarzał, że relacja rodziców, to pierwsze dziecko w związku. Zapraszamy na seminarium o tym jak o nie dbać. Bo choć nikt z nas nie ma jednej recepty na udany związek, mamy wpływ na jakość budowanych przez nas relacji. Wymaga to trochę odwagi, sporo ciekawości a także próby zrozumienia własnej przeszłości.

Informacje organizacyjne

8 sierpnia, czwartek, 18:00-20:00

 

KOSZT: 80 zł – wejście na pojedyncze seminarium Seminarium odbędzie się przy minimalnej liczbie 5 uczestników. Można przyjść z maluchem (do 6 m-ca życia). Aby zarezerwować miejsce w grupie należy wypełnić formularz (link poniżej) i dokonać wpłaty na konto oraz wysłać informację o dokonanej wpłacie na adres psychoedukacja@stopociech.pl. Nr konta:  68 2030 0045 1110 0000 0282 3230 W przypadku rezygnacji z warsztatów na 1 dzień przed rozpoczęciem zajęć wniesiona opłata nie podlega zwrotowi.

uwaga zniżka: JEŚLI PRZYCHODZI PARA koszt to 140 zł

Prowadzenie

Katarzyna Gałązka

Kontakt

Więcej informacji pod adresem: psychoedukacja@stopociech.pl

Pliki do pobrania

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Dowiedz się więcej o plikach cookies.