Pomiń linki nawigacyjne i przejdź do treści strony
Zapisz się

Psychoterapia i wsparcie psychologiczne

Nasz zespół specjalistów ma kwalifikacje do wsparcia Cię na różnych płaszczyznach życia rodzinnego.
Zgłoś się do nas jeśli potrzebujesz konsultacji lub psychoterapii.
Oferujemy również bezpłatne konsultacje dla rodzin w trudnej sytuacji finansowej.

Psychoterapia

Tu możesz zgłosić się po wsparcie w kryzysie życiowym oraz po psychoterapię pomagającą przezwyciężyć trudności i psychiczne cierpienie.

Pierwszy krok to zawsze spotkanie z psychologiem/psychoterapeutą, które pomoże zrozumieć, o co chodzi i dobrać odpowiedni rodzaj pomocy.

Dla kogo?

Dla osób dorosłych, zmagających się z:
● problemami psychologicznymi, emocjonalnymi, relacyjnymi,
● z zaburzeniami nastroju, w tym z depresją, zaburzeniami lękowymi
● z objawami o podłożu nerwicowym (np. kompulsje, natrętne myśli, hipochondria) i psychosomatycznym
● z zaburzeniami osobowości
● z problemami leżącymi u podstaw mechanizmu uzależnienia i współuzależnienia,
● z zaburzeniami odżywiania,
● cierpiących na problemy ze snem, chronicznym zmęczeniem oraz borykających się z problemami w życiu seksualnym.
● z doświadczeniem dorastania w rodzinie dysfunkcyjnej, w warunkach przewlekłej traumy relacyjnej w rodzinie pochodzenia (syndrom DDA/DDD), lub w rodzinie własnej,

Psychoterapia może także służyć osobom, które nie doświadczają konkretnych objawów, ale które potrzebują pomocy ze względu na przeżywane:
● kryzysy życiowe, np. kryzys okołorozwodowy, kryzys związany z utratą pracy czy bliskiej osoby,
● trudności na etapie wielkiej zmiany życiowej związanej z ciążą, porodem i opieką nad małym dzieckiem,
● doświadczenie traumy porodowej, zagrożonej ciąży, poronienia,
● poczucie pustki wewnętrznej, kryzys egzystencjalny, brak zadowolenia i sensu życia,
● niskie poczucie własnej wartości
● nadmierny stres i wypalenie
● problemy z własną tożsamością,

A także jest dla osób, które potrzebują zatrzymania się, wzmocnienia, lepszego zrozumienia siebie i własnych zachowań. Chcących lepiej radzić sobie w codziennych sytuacjach, czerpać więcej radości z życia, rozwijać pełniej swój potencjał.

Każdy proces terapeutyczny rozpoczyna się kilkoma sesjami konsultacyjnymi, podczas których jest czas na rozpoznanie problemów zgłaszającej się osoby, dobranie odpowiedniej formy pomocy, zdefiniowanie celów psychoterapii i omówienie kontraktu – czyli umowy na warunki wspólnej pracy terapeutycznej.

Zapraszamy do wspólnej pracy ukierunkowanej na:

● radzenie sobie ze skutkami przewlekłego stresu
● odzyskanie energii do życia i poczucia wpływu na własne życie

● integrację osobowości
● poszukanie rozwiązań Państwa codziennych problemów i ograniczenie ryzyka ich
ponownego wystąpienia
● wzmocnienie poczucia własnej wartości i odzyskanie poczucia odpowiedzialności za własne życie
● uporanie się ze skutkami trudnej przeszłości

Informacje organizacyjne

Zapisy:
– telefoniczne – dzwoniąc bezpośrednio do  psychoterapeuty, z którym chcą się Państwo spotkać – numery telefonów znajdują się poniżej, przy informacjach o naszych specjalistach
– za pomocą formularza kontaktowego (link na dole strony, my skontaktujemy się z Państwem korzystając z podanych tam danych).

Koszt:

konsultacja indywidualna (50 min): od 180 do 200zł

psychoterapia indywidualna (50min): od 180 do 200zł

Prowadzenie

Magdalena Bylka-Górska

Jestem psychoterapeutką psychodynamiczną w trakcie certyfikacji, pracuję indywidualnie i grupowo, z osobami dorosłymi. Ukończyłam czteroletnią Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej przy Krakowskim Centrum Psychodynamicznym (www.kcp.krakow.pl) oraz Instytut Stosowanych Nauk Społecznych na Uniwersytecie Warszawskim. Jestem członkinią Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej (www.psychodynamika.pl). W swojej pracy łączę podejście psychodynamiczne z pracą ze świadomością ciała – Focusing Oriented Theraphy.

Doświadczenie w psychoterapii zdobywałam od 2001 roku prowadząc grupy terapeutyczne m.in w Ośrodku Synapsis, w Środowiskowym Domu Samopomocy dzielnicy Żoliborz, Ośrodku Intra i psychoterapię indywidualną osób dorosłych, a także odbywając staże w Klinice Nerwic Instytutu Psychiatrii i Neurologii, w Ośrodku Psychiatrii Dziecięcej Szpitala Nowowiejska 27 oraz na Całodobowym Oddziale Psychiatrycznym szpitala Bielańskiego w Warszawie.

W gabinecie fundacji Sto Pociech prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych w nurcie psychodynamicznym oraz poradnictwo psychologiczne i pomoc w kryzysie. Także wsparcie i psychoterapię dla kobiet w okresie okołoporodowym. Pracuję pod stałą superwizją certyfikowanych superwizorów PTP i PTPd.

Jestem także trenerką (Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego przy KCP i Szkoła Trenerów Ośrodka Intra). Od kilkunastu lat wspieram matki i rodziców w okresie ciąży, po porodzie i później w wyzwaniach wychowawczych i rozwojowych. Od początku istnienia Stu Pociech współtworzyłam i prowadziłam warsztaty i grupy dla kobiet, rodziców i par oraz szkolenia dla profesjonalistów pracujących z rodzicami.

Zapraszam do kontaktu: 507 495 864

Grzegorz Brachfogel 

Jestem psychoterapeutą w trakcie certyfikacji w Szkole Psychoterapii DDA prowadzonej przez Stowarzyszenie ODDO (z egzaminem końcowym certyfikowanym przez Polską Radę Psychoterapii). Wcześniej ukończyłem dwuletni kurs Studium Socjoterapii przy Kuratorium Oświaty w Warszawie. Odbyłem dwuletni staż psychoterapii grupowej w grupie psychoterapeutycznej dla osób z doświadczeniem DDA/DDD, a wcześniej – także własną terapię. Moją pracę rozpoczynałem w dzielnicowej poradni zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży Synapsis na warszawskim Ursynowie. Następnie przez kilka lat pracowałem z młodzieżą i dorosłymi z zaburzeniami rozwoju ze spektrum autyzmu. Obecnie od kilku lat prowadzę grupy wsparcia, których uczestnikami byli ojcowie oraz osoby z syndromem DDA/DDD. Najbliżej mi do założeń humanistycznego nurtu psychoterapii. Cenię perspektywę terapii egzystencjalnej oraz nurtu Gestalt. Podstawowym narzędziem mojej pracy jest partnerska, sprzyjająca rozwojowi relacja terapeutyczna z moimi Klientami. Koncentrujemy się w niej na bieżącym doświadczeniu, wspólnie podążając tropem jego znaczeń, ale także źródeł, omawiając napotykane trudności i problemy. Wspólnie poszukujemy i identyfikujemy psychiczne i społeczne zasoby osób, z którymi pracuję. Jestem uważny na kwestię szanowania granic w relacjach – także tej terapeutycznej. Przywiązuję duże znaczenie do kontaktu z emocjami, do ich energii i znaczenia dla skutecznego dbania o własne potrzeby. W pracy sięgam także do własnych refleksji, emocji i potrzeb, dzieląc się nimi z moimi Klientami i odzwierciedlając ich doświadczenia w procesie terapii. Świadomie i konsekwentnie towarzyszę w wypracowywaniu i umacnianiu ich własnej perspektywy życiowej, odkrywaniu i oswajaniu własnego miejsca na drodze, na której dokonują osobistych wyborów i podejmują własne decyzje w zgodzie z sobą i w poczuciu realnej odpowiedzialności za siebie i swoje życie. Swoją pracę poddaję systematycznej superwizji. Ważny jest dla mnie bezpośredni kontakt z moimi Klientami. Podejmuję się jednak także – po uzgodnieniu warunków takiego kontraktu – pracy w trybie on-line. Prywatnie jestem ojcem dwóch dorosłych już synów. Mam 54 lata.

Mój numer tel. 601 500 775

Elżbieta Marcinkiewicz – aktualnie na urlopie macierzyńskim, zapisy wstrzymane

Jestem z wykształcenia psycholożką i psychoterapeutką. 

Ukończyłam Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, a szkolenie psychoterapeutyczne w czteroletniej Szkole Psychoterapii DDA. Pracuję w kontakcie indywidualnym oraz grupowym. Prowadzę grupy wsparcia dla osób dorosłych i rodziców z syndromem DDA/DDD, a także psychoterapię indywidualną. Pracuję pod stałą superwizją. 

Zapraszam do kontaktu: 530 105 680

Konsultacje psychologiczne dla rodziców

Zapraszamy Państwa (indywidualnie oraz w parach rodzicielskich) na konsultacje psychologiczne dla rodziców dzieci w wieku do 18 roku życia.

Konsultacje dają możliwość omówienia w kameralnej, bezpiecznej atmosferze swoich trudności osobistych, wychowawczych, relacyjnych. Wspólnie poszukamy doraźnych rozwiązań dla problemów i omówimy inne, możliwe do podjęcia działania zmierzające do ich rozwiązania w przyszłości.

Działamy również we współpracy z Miastem Stołecznym Warszawą oraz Narodowym Instytutem Wolności, dzięki czemu posiadamy pulę bezpłatnych konsultacji. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z tej możliwości. W ramach tej puli, w zależności od złożoności sytuacji, jednej osobie poświęcimy jedną do trzech godzin nieodpłatnych konsultacji.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo by Priscilla Du Preez

Konsultacje psychoterapeutyczne dla dorosłych

Zapraszamy Państwa na konsultacje psychologiczne dla osób dorosłych, podczas których rozmawiamy o tym, co sprowadziło klienta do gabinetu psychologicznego i dlaczego zdecydował się szukać pomocy właśnie w tym momencie.

Konsultacje dają możliwość omówienia w kameralnej, bezpiecznej atmosferze swoich trudności osobistych, wychowawczych, relacyjnych i innych. Wspólnie poszukamy doraźnych rozwiązań dla problemów i omówimy inne, możliwe do podjęcia działania zmierzające do ich rozwiązania w przyszłości.

W ramach konsultacji przewidujemy w każdym miesiącu pulę nieodpłatnych spotkań, finansowanych przez Urząd m. st. Warszawy dla jej mieszkańców. W ramach tej puli, w zależności od złożoności sytuacji, jednej osobie poświęcimy jedną do trzech godzin nieodpłatnych konsultacji.

Dla kogo?

 • Osób dorosłych
 • Przechodzących kryzys życiowy, emocjonalny lub relacyjny
 • Z trudnościami w relacjach lub w rodzinie 
 • W kryzysie okołorozwodowym
 • Zmagających się z zaburzeniami lękowymi, depresyjnymi, bezsennością
 • Z trudną przeszłość lub dzieciństwem np. DDA/DDD
 • Kiedy własne sposoby radzenia sobie przestają wystarczać
 • Z obniżonym poczuciem własnej wartości
 • Przeżywających stres lub wypalenie

 

W czym może pomóc?

 • Zmniejszenie nieprzyjemnego napięcia i stresu
 • Znalezienie energii do życia i inspiracji
 • Odzyskanie wpływu na własne życie
 • Poszukanie rozwiązań w trudnej sytuacji życiowej
 • Ograniczenie ryzyka wystąpienia epizodów depresyjnych
 • Wzmocnienie poczucia własnej wartości
 • Uporanie się z trudną przeszłością

Informacje organizacyjne

Jeśli chcesz przeczytać o konsultacjach dla rodziców, kliknij „dowiedz się więcej” na dole kafelka.

Zapisz się do jednego z naszych specjalistów za pomocą formularza kontaktowego na dole strony.

Koszt:

konsultacja indywidualna (50 min): od 170 do 200zł

psychoterapia indywidualna (50min): od 170 do 200zł

Prowadzenie

Magda Bylka-Górska

Grzegorz Brachfogel

Elżbieta Marcinkiewicz – aktualnie na urlopie macierzyńskim, zapisy wstrzymane

konsultacje seksuologiczne

Tu możesz zgłosić się, jeśli jesteś rodzicem/opiekunem i potrzebujesz porozmawiać o wszelkich kwestiach związanych z rozwojem seksualnym dzieci i młodzieży.
Konsultacje to od 1 do 3 spotkań, w czasie których porozmawiamy o Twoich wątpliwościach, pytaniach, poszukamy rozwiązań lub nowej perspektywy, ewentualnie ustalimy kolejne kroki (lektury, wsparcie innego specjalisty, udział w warsztacie czy grupie wsparcia itp.)

O spotkaniach

Dla kogo?
• Osób dorosłych
• Rodziców i opiekunów
• Niepokojących się wpływem własnych doświadczeń na dziecko
• Niepokojących się konkretnymi zachowaniami dziecka
• Chcących wesprzeć dzieci w ich rozwoju
• Chcących towarzyszyć dzieciom w ich poszukiwaniach tożsamościowych
• Chcących uzupełnić wiedzę w zakresie edukacji seksualnej
• Szukających dobrych odpowiedzi na dziecięce pytania
• Pragnących swobodniej komunikować się w zakresie seksualności
• Niepewnych jak reagować w różnych zaskakujących sytuacjach związanych z seksualnością dzieci i młodzieży
• Chcących eksplorować własne przekonania i postawy wobec seksualności
• Potrzebujących rozmowy na temat ciała, płci, orientacji, tożsamości

W czym może pomóc:
• W uporządkowaniu wiedzy i emocji
• Znalezieniu dobrej reakcji na różne sytuacje
• Rozmowach z dziećmi
• Własnym rozwoju
• Oddzieleniu tego, co niepokojące w zachowaniu dzieci, od tego co rozwojowe
• Dbaniu o zdrowie i dobrostan dzieci i dorosłych

Informacje organizacyjne

Konsultacje odbywają się stacjonarnie w budynku Fundacji lub online.

Jedna konsultacja trwa 50 minut, a jej koszt to 180zł.

Zapisy drogą mailową: k.galazka@stopociech.pl

Prowadzenie

Katarzyna Gałązka – Certyfikowana trenerka Family Lab, organizacji założonej przez Jespera Juula.
Ukończyła „Szkołę prowadzenia grup wsparcia” w Fundacji Sto Pociech i studia podyplomowe
Seksuologia Praktyczna na uczelni SWPS.
Regularnie uczestniczy w superwizjach i warsztatach z zakresu rodzicielstwa i edukacji seksualnej.
Prowadzi seminaria inspirujące, warsztaty, grupy wsparcia i konsultacje dla rodziców, opiekunów,
nauczycieli i wychowawców. Prywatnie żona, mama trójki dzieci.

Kontakt

W razie pytań dotyczących konsultacji prosimy o mail bezpośrednio do prowadzącej: k.galazka@stopociech.pl

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Dowiedz się więcej o plikach cookies.