Pomiń linki nawigacyjne i przejdź do treści strony
Zapisz się

Regulamin darowizn

REGULAMIN PRZEKAZYWANIA DAROWIZN ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ZA POŚREDNICTWEM PORTALU WWW.STOPOCIECH.PL

Wasze darowizny są dla nas bardzo ważne. Pomagają nam funkcjonować w tej trudnej rzeczywistości, ale są też wyrazem wsparcia, budują poczucie sensu, że to co robimy jest dobre:) Pieknie Wam dziękujemy za każdą złotówkę!

Jeśli chcecie nas wspierać finansowo to można to zrobić na kilka sposobów:

– zrobić przelew jednorazowy ze swojego banku nr konta: 68 2030 0045 1110 0000 0282 3230. Po prostu:)

– zrobić zlecenie stałych przelewów – może to być nawet niewielka kwota, a będziemy ją otrzymywać regularnie

– kliknąć w link na naszej stronie WPŁACAM, który przeniesie Was do płatności elektronicznych. To wpłata jednorazowa, podobnie jak przelew w banku, ale nie trzeba samemu wpisywać numeru konta:) Poniżej regulamin płatności:

Regulamin przekazywania darowizn oraz świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu www.stopociech.pl

§1 Definicje, czyli co jak rozumieć

Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

1) Portal – portal internetowy, a więc stronę internetową wraz ze wszystkimi jej funkcjonalnościami.

2) Organizację – Usługodawcę w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a więc Fundację Sto Pociech, 00-227 Warszawa, ul. Freta 20/24a, KRS 0000278980, świadczącą za pośrednictwem Portalu usługi elektroniczne, a także przyjmującą darowizny z wykorzystaniem usług Pośrednika usług finansowych Przelewy24.pl.

3) Regulamin – niniejszy regulamin, a więc dokument, który właśnie czytasz.

4) Użytkownik – osobę fizyczną, która korzysta z usług oferowanych za pośrednictwem portalu lub dokonująca za jego pośrednictwem darowizny z wykorzystaniem usług Pośrednika usług finansowych (po dokonaniu Darowizny zwany “Darczyńcą”).

5) Pośrednik usług finansowych – Przelewy24.pl

6) Darowizna – środki pieniężne przekazane przez Użytkownika na cele statutowe Fundacji Sto Pociech.

7) Darczyńca – Użytkownik, który dokonał Darowizny.

§2 Postanowienia ogólne

1. Portal służy zbiórce środków pieniężnych na cele statutowe Fundacji Sto Pociech oraz prowadzeniu komunikacji z Darczyńcami i innymi Użytkownikami.

2. Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Portalu ma obowiązek zapoznać się z regulaminem oraz polityką prywatności, zaś korzystanie z Portalu jest równoznaczne z akceptacją treści regulaminu oraz polityki prywatności.

3. Użytkownik zobowiązany jest przestrzegać postanowień Regulaminu oraz polityki prywatności. Fundacja Sto Pociech ma prawo usunąć konto Użytkownika oraz rozwiązać z nim umowę o świadczenie usług elektroniczną (przez którą rozumie się udostępnienie możliwości korzystania z Portalu) w razie naruszenia zapisów regulaminu.

§3 Darowizna, czyli przekazanie środków

1. Użytkownik przekazując środki finansowe dokonuje darowizny, a więc czynności prawnej uregulowanej w art. 888 kodeksu cywilnego. Umowa ta polega na przesunięciu składników majątkowych Użytkownika na rzecz obdarowanego pod tytułem darowizny.

2. Dokonanie przelewu środków finansowych skutkuje wypełnieniem przesłanek art. 890 §1 zd. drugie kodeksu cywilnego, co oznacza, że niezależnie od niezachowania formy pisemnej, darowizna jest ważna i skuteczna.

§4 Warunki techniczne korzystania z Portalu, czyli, jakie wymagania musi mieć Twój komputer, tablet, telefon itp.

1. Dla skutecznego świadczenia usług za pośrednictwem Portalu, Użytkownik powinien spełnić następujące wymogi:

1) Posiadanie urządzenia umożliwiającego dostęp do internetu;

2) Dostęp do internetu;

3) Korzystanie z przeglądarki internetowej o ustawieniach umożliwiających prawidłowe wyświetlanie strony internetowej oraz akceptującej cookies;

4) posiadanie aktywnego adresu elektronicznego.

2. Jeżeli ze spełnieniem wymagań technicznych, o których mowa w ustępie poprzedzających wiążą się opłaty, obciążają one Użytkownika.

§5 Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

1. Umowa zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia korzystania z funkcjonalności Portalu.

2. Dla wykonania umowy może być potrzebne posiadanie przez Użytkownika konta w serwisie Pośrednika usług finansowych.

3. Zawarcie umowy jest dobrowolne.

4. Fundacja Sto Pociech za pośrednictwem Portalu i na podstawie niniejszego regulaminu świadczy usługę, która polega na umożliwieniu – przy wykorzystaniu Pośrednika usług finansowych – przekazanie darowizny na swoje cele statutowe oraz śledzenie postępów zbiórki, a także wysyłkę newslettera oraz przekazywanie treści marketingowych, jeżeli Użytkownik wyraził na to zgodę.

5. Fundacja Sto Pociech nie pobiera prowizji ani opłat dodatkowych od Użytkowników, co nie wyłącza możliwości pobierania ich przez Pośrednika usług finansowych.

§6 Strzeż się!

Fundacja Sto Pociech przestrzega przed zagrożeniami, jakie wiążą się ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, niestety, coraz częściej stosowane w przestępczości internetowej są ataki na tego typu portale. Fundacja Sto Pociech będzie dokładała wszelkich starań dla ochrony Użytkowników przed takimi atakami, jednak apeluje o ostrożność, zdrowy rozsądek oraz prosi o zgłaszanie wszelkich podejrzeń dotyczących bezpieczeństwa świadczonych usług.

§7 Reklamacje

1. Użytkownik ma prawo złożenia reklamacji pod adresem elektronicznym: stopociech@stopociech.pl

2. Fundacja nie później niż w terminie 14 dni odniesie się do reklamacji, odpowiadając na adres, z którego wysłane zostało zgłoszenie reklamacyjne.

§8 Zmiany Regulaminu

1. Fundacja Sto Pociech ma prawo dokonywać zmian w regulaminie.

2. O zmianach regulaminu Użytkownicy zostaną poinformowani co najmniej 14 dni przed wprowadzeniem zmian poprzez umieszczenie komunikatu na Portalu.

§9 Postanowienia końcowe

1. Regulamin obowiązuje od dnia jego ogłoszenia na Portalu, z zastrzeżeniem §9.

2. Regulamin ma zapewnić harmonijną współpracę pomiędzy Użytkownikami a Fundacją Sto Pociech, dlatego każdy Użytkownik ma prawo zgłaszać do niego uwagi i pytania, pod adres elektroniczny, o którym mowa w §1.

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Dowiedz się więcej o plikach cookies.