Procedury i zasady bezpieczeństwa COVID-19

Zasady, które wprowadzamy, związane są z koniecznością spełnienia obowiązujących wymagań oraz zapewnienia dzieciom, rodzicom i pracownikom bezpiecznych i przyjaznych warunków przebywania w Fundacji. Kierujemy się przede wszystkim ostrożnością i zdrowym rozsądkiem. Zastrzegamy możliwość modyfikacji i aktualizacji przedstawionych zasad.

Obowiązuje od 16 czerwca 2020 do odwołania.

 1. Do Fundacji Sto Pociech zapraszamy wyłącznie zdrowe dzieci i zdrowych rodziców/opiekunów, bez żadnych objawów chorobowych.
 2. Przy wejściem na zajęcia pracownik Fundacji będzie wykonywał pomiar temperatury bezdotykowym termometrem u dzieci i rodziców (w przypadku temperatury powyżej 37,5℃ nie zapraszamy na spotkania).
 3. Przy wejściu do budynku Fundacji znajduje się środek do dezynfekcji rąk, z którego należy skorzystać bezpośrednio po wejściu. Dodatkowo środki do dezynfekcji są dostępne w salach zajęciowych i w ogrodzie.
 4. Każda grupa przebywa w odrębnej, ograniczonej przestrzeni, do której jest przyporządkowana szatnia i łazienka.
 5. W salach Fundacji, w których będą odbywały się zajęcia obowiązuje limit osób, zgodnie z wymogiem 4m2 dla 1 osoby.
 6. Ze względu na ograniczenia co do liczby osób korzystających z danej przestrzeni prosimy, aby jednemu dziecku towarzyszył jeden i ten sam rodzic/opiekun przez cały cykl zajęć.
 7. W budynku i w ogrodzie nie mogą przebywać osoby, które nie uczestniczą w zajęciach (w tym rodzeństwo uczestników zajęć, dodatkowi opiekunowie).
 8. Spotykamy się w stałych grupach.
 9. Na zajęciach nie ma wymogu używania maseczek i innych środków ochrony osobistej, ale zalecamy zachowanie wymaganego dystansu społecznego.
 10. Sale zajęciowe będą wietrzone co najmniej raz na godzinę.
 11. Prosimy o nie przynoszenie przez dzieci do Fundacji niepotrzebnych przedmiotów i zabawek oraz nie wynoszenie takowych z Fundacji.
 12. Z przestrzeni kawiarni, recepcji, sali zajęciowej usunięto przedmioty, których nie można skutecznie wyprać lub zdezynfekować. Przedmioty używane w trakcie spotkań będą myte lub dezynfekowane po zakończeniu zajęć. Sanitariaty, korytarze i inne przestrzenie wspólne będą regularnie sprzątane ze szczególnym uwzględnieniem powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników. 
 13. Jeśli wśród domowników któregokolwiek z dzieci zostanie stwierdzone zakażenie COVID19, rodzic/opiekun dziecka ma obowiązek natychmiast poinformować o tym zarząd Fundacji, który powiadomi właściwą stację sanitarno–epidemiologiczną i zastosuje się do wydanych przez nią instrukcji i poleceń.
 14. Na zajęcia prowadzone w Fundacji nie mogą uczęszczać dzieci i rodzice mieszkający w domu z osobą przebywającą na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
 15. Rodzic/opiekun zobowiązuje się do stosowania się do wszelkich próśb i zaleceń przekazywanych przez pracowników Fundacji Sto Pociech, rozumiejąc, iż wynikają one z dbałości o zachowanie jak najwyższych standardów higienicznych i bezpieczeństwa.
 16. Rodzice/opiekunowie korzystają z oferty Fundacji na własne ryzyko i własną odpowiedzialność. 
 17. Zapoznanie się z wymienionymi procedurami i zobowiązanie do ich przestrzegania jest warunkiem uczestnictwa w działaniach organizowanych przez Fundacje Sto Pociech.
 18. Kafejka będzie otwarta dla gości z zewnątrz dopiero po zakończeniu zajęć porannych, czyli w godz. 13.00 - 18.00. Gości zapraszamy do ogrodu (część przy tarasie) oraz do sali kafejkowej.

Nasz newsletter

Zarejestruj się aby otrzymywać nasz cotygodniowy planik. Akceptacja regulaminu oznacza zgodę na przesyłanie informacji drogą elektroniczną oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
Regulamin
Back to Top