Opłaty i zasady organizacji zajęć Dreptaki (dla dzieci od 17mż we wrześniu 2023)

                                                

 1.  Organizacja zajęć:
 • Spotkania odbywają się w siedzibie Fundacji Sto Pociech przy ul. Freta 20/24a w Warszawie. Zajęcia są realizowane w specjalnie zaaranżowanej przestrzeni, w sali wyposażonej w pomoce dostosowane do wieku i potrzeb rozwojowych dzieci.
 • Spotkania odbywają się w stałych dniach i godzinach przez cały cykl.

 • Zajęcia są prowadzone w stałej grupie uczestników: 8 do 11 dzieci wraz z rodzicami.  W przypadku rezygnacji któregoś z uczestników, do grupy może dołączyć nowe dziecko.
 1.  Wiek uczestników
 • Do grupy zabawowej -Dreptaki zapraszamy dzieci, które we wrześniu 2023 będą miały 17mż lub więcej
 • W przypadku dołączenia do grupy w trakcie trwania semestru zapraszamy dzieci dopasowane wiekowo do reszty grupy.  
 1.  Terminy zajęć i płatności w 2023/2024 roku

GS1-prowadzi Marta Ryng, we wtorki 9:30-11:00

 • odbędzie się 38 spotkań zabawowych od września 2023 do czerwca 2024 w następujących terminach
 • wrzesień-12,19,26
 • październik-3,10,17,24,31
 • listopad-7,14,21,28
 • grudzień-5,12,19
 • styczeń-2,9,16,30
 • luty-6,13,20,27
 • marzec-5,12,19,26
 • kwiecień-9,16,23,30
 • maj-7,14,21,28
 • czerwiec-4,11,18
 • Koszt całkowity zajęć wynosi 2090zł(koszt pojedynczego zajęcia to 55zł), jest on podzielony na wpisowe i opłatę za zajęcia
 • Opłatę wpisową wysokości 165zł należy wnieść przed rozpoczęciem zajęć w systemie płatności  on-line, opłata wpisowa jest formą rezerwacji miejsca w grupie
 • Opłata za zajęcia jest podzielona na 3 równe raty w wysokości 642zł, I rate nalezy wpłacić do 27.09.2023, II ratę należy wpłacić do 28.11.2023, III ratę należy wpłacić do 05.03.2024
 • Prosimy o powiększenie wpłaty za zajęcia o opłatę solidarnościową w dowolnej wysokości. Dzięki tej opłacie możemy dofinansować uczestnictwo osób, które nie są w stanie pokryć pełnych kosztów zajęć. Jest to opłata dobrowolna.

GS2-prowadzi Asia Soja, w środy 16:00-17:30

 • odbędzie się 38 spotkań zabawowych od września 2023 do czerwca 2024 w następujących terminach
 • wrzesień-6,13,20,27
 • październik-4,11,18,25
 • listopad-8,15,22,29
 • grudzień-6,13,20
 • styczeń-3,10,17,31
 • luty-7,14,21,28
 • marzec-6,13,20,27
 • kwiecień-3,10,17,24
 • maj-8,15,22,29
 • czerwiec-5,12,19
 • Koszt całkowity zajęć wynosi 2090zł (koszt pojedyńczego zajęcia to 55zł), jest on podzielony na wpisowe i opłatę za zajęcia
 • Opłatę wpisową  wysokości 165zł należy wnieść przed rozpoczęciem zajęć w systemie płatności  on-line, opłata wpisowa jest formą rezerwacji miejsca.
 • Opłata za zajęcia jest podzielona na 3 raty w wysokości 642zł, I rate należy wpłacić do 21.09.2023, II ratę należy wpłacić do 24.11.2023, III ratę należy wpłacić do 06.03.2024
 • Prosimy o powiększenie wpłaty za zajęcia o opłatę solidarnościową w dowolnej wysokości. Dzięki tej opłacie możemy dofinansować uczestnictwo osób, które nie są w stanie pokryć pełnych kosztów zajęć. Jest to opłata dobrowolna.

GS3-prowadzi Asia Soja, w piątki 12:00-13:30

 • odbędzie się 35 spotkań zabawowych od września 2023 do czerwca 2024 w następujących terminach
 • wrzesień-8,15,22,29
 • październik-6,13,20,27
 • listopad-3,10,17,24
 • grudzień-1,8,15
 • styczeń-5,12,19
 • luty-2,9,16,23
 • marzec-1,8,15,22
 • kwiecień-5,12,19,26
 • maj-10,17,24
 • czerwiec-7,14
 • Koszt całkowity zajęć wynosi 1925zł (koszt pojedyńczego zajęcia to 55zł), jest on podzielony na wpisowe i opłatę za zajęcia
 • Opłatę wpisową  wysokości 165zł należy wnieść przed rozpoczęciem zajęć w systemie płatności  on-line, opłata wpisowa jest formą rezerwacji miejsca.
 • Opłata za zajęcia jest podzielona na 3 raty w wysokości 587zł, I ratę należy wpłacić do 25.09.2023, II ratę należy wpłacić do 24.11.2023, III ratę należy wpłacić do 01.03.2024
 • Prosimy o powiększenie wpłaty za zajęcia o opłatę solidarnościową w dowolnej wysokości. Dzięki tej opłacie możemy dofinansować uczestnictwo osób, które nie są w stanie pokryć pełnych kosztów zajęć. Jest to opłata dobrowolna.
 1. Płatności

Płatności można dokonać przelewem na konto Fundacji w mBanku 40 1140 2004 0000 3302 7517 3558, tytuł przelewu: kod grupy / imię i nazwisko dziecka lub gotówką na recepcji fundacji.

Wszelkie szczegóły związane z płatnością oraz rezygnacją opisuje regulamin Opłat uczestnictwa w grupach Stu Pociech.

 1.  Specyfika zajęć
 • Każde spotkanie składa się z trzech elementów, zabawy swobodnej, zabawy zorganizowanej, posiłku.
 • Zabawa swobodna to czas na spokojne eksplorowanie sali samemu lub z innymi uczestnikami. Zazwyczaj indywidualne pobycie w tym co dziecko najbardziej zaciekawiło - doświadczanie otoczenia w rytmie i potrzebach malucha.
 • Podczas zabawy zorganizowanej zapraszamy do wspólnego powitania, śpiewania, aktywności sensorycznych, plastycznych, ruchowych, twórczych
 • Czas podwieczorku to oprócz posilenia się moment na odpoczynek po zabawie, wspólne bycie grupy
 1.  Rola opiekunów:
 • Podczas zajęć rodzice są odpowiedzialni za bezpieczeństwo swojego dziecka i dbają o bezpieczeństwo innych dzieci.
 • Rodzice  w miarę możliwości współtworzą zajęcia tj.:dzieląc się swoimi ulubionymi piosenkami, wierszykami, zabawami z resztą grupy,
 • przynoszą produkty spożywcze na  czas  posiłku,
 • w miarę swoich możliwości pomagają w ogarnięciu sali po zajęciach.
 1. Dbanie o potrzeby całej grupy:

- Nie używamy sprzętów elektronicznych podczas zajęć (telefon można odebrać poza salą, aby nie rozpraszać i przeszkadzać innym w zabawie).

- Gdy maluchowi trudno, płacze, czegoś się przestraszył można wyjść na chwile z sali aby ochłonąc i wrócić z nową energią.

- Przed zrobieniem zdjęć całej grupie dobrze spytać o zgodę rodziców.

- Prosimy rodziców o przynoszenie ubranek na zmianę - w czasie zajęć dziecko może się zamoczyć i zabrudzić.

 1.  Uczestnicy zajęć

W zajęciach uczestniczą w zależności od typu grupy: dzieci lub dzieci i ich rodzice bądź wyznaczeni przez rodziców opiekunowie. Rodzic, powierzając opiekę nad swoim dzieckiem opiekunowi, zobowiązuje się do zapoznania opiekuna z regulaminem i zasadami organizacyjnymi zajęć, a opiekunowie, decydując się na udział w zajęciach akceptuję regulamin i zasady organizacyjne.

 1. Stan zdrowia dziecka i opiekuna

Rodzic, decydując się na udział dziecka w grupie jest świadomy, że pomimo wszelkich prozdrowotnych starań, na terenie Stu Pociech może dojść do zakażenia chorobami zakaźnymi (w tym Covid). 

Dorosły, towarzyszący dziecku, bierze pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo i zdrowie swoje oraz dziecka przez cały czas przebywania na terenie Fundacji Sto Pociech.

Na zajęcia przychodzą tylko zdrowe dzieci i opiekunowie, bez objawów jakiejkolwiek infekcji (w tym kataru, kaszlu). W uzasadnionych przypadkach (np. alergia objawiająca się katarem) uczestnictwo w zajęciach jest możliwe, ale po uprzednim przedstawieniu braku przeciwwskazań do przebywania w grupie.

Rodzice zobowiązani są do natychmiastowego poinformowania prowadzącego zajęcia i rodziców z grupy, o zachorowaniu dziecka bądź opiekuna na jakąkolwiek chorobę, która może mieć wpływ na zdrowie reszty grupy.

Rodzice i opiekunowie zobowiązują się do przestrzegania zasad i obostrzeń związanych z ograniczeniem rozprzestrzenia się COVID zgodnie z wewnętrznymi zasadami Fundacji, które będą na bieżąco aktualizowane stosownie do wytycznych GIS i właściwych ministerstw. Aktualne procedury ochrony przed zakażeniem koronawirusem będą publikowane na www fundacji i przesyłane uczestnikom zajęć przez prowadzących grupy.

 1.  Prowadzący, zastępstwa

Zespół Stu Pociech tworzą osoby specjalizujące się we wczesnej edukacji. Program zajęć poszczególnych grup jest uwspólniony merytorycznie, jednak to, co dzieje się na zajęciach, różni się w zależności od prowadzących i potrzeb danej grupy.

Z powodu choroby bądź nagłej nieobecności prowadzącej (zespołu prowadzących), zajęcia mogą zostać odwołane. Jeśli będzie taka możliwość zajęcia poprowadzi inna osoba z zespołu.

W przypadku, kiedy nie możemy zapewnić zastępstwa zajęcia nie odbędą się a rodzice zostaną niezwłocznie o tym poinformowani drogą mailową oraz telefoniczną.

W tej sytuacji:

- zajęcia zostaną przeprowadzone w nowym uzgodnionym z uczestnikami terminie LUB

- rodzice otrzymają zwrot za zajęcia.

 1. Stażyści, superwizja

Prace zespołu superwizuje psycholog dziecięcy, który ze względów merytorycznych może uczestniczyć w zajęciach. Na zajęciach mogą być też obecni stażyści lub praktykanci. Rodzice będą informowani o ich dołączeniu do zajęć.

 1.  Ochrona danych osobowych

Aby zapisać się na zajęcia Fundacji Sto Pociech niezbędne jest podanie danych osobowych opiekuna: imienia, nazwiska, numeru telefonu i adresu mailowego, oraz danych osobowych dziecka: imienia, nazwiska i daty urodzenia. Pana/Pani dane osobowe oraz dane osobowe dziecka będą przetwarzane na mocy umowy o świadczeniu usług w celu zapisania do grupy i kontaktu w sprawach związanych z organizacją zajęć.

 1.  Dokumentacja fotograficzna

W trakcie zajęć mogą być wykonywane zdjęcia do celów dokumentacyjnych i promocyjnych Fundacji Sto Pociech, do publikacjach na stronie internetowej www.stopociech.pl, na stupociechowym facebooku, do szkoleń i prezentacji. Przetwarzanie danych osobowych w postaci wizerunku odbywa się na mocy odrębnej zgody i nie jest warunkiem zapisu na zajęcia.

 1.  Kontakt

Wszelkie uwagi wymagające rozpatrzenia przez Zarząd Fundacji lub koordynatora zajęć prosimy zgłaszać mailowo na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..  W sprawach dotyczących funkcjonowania dzieci na zajęciach zalecamy osobisty kontakt z prowadzącymi, po wcześniejszym umówieniu się.

 1.  Akceptacja regulaminu

Wniesienie opłaty wpisowej oznacza akceptację niniejszego Regulaminu i jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczeniu usług.

Nasz newsletter

Zarejestruj się aby otrzymywać nasz cotygodniowy planik. Akceptacja regulaminu oznacza zgodę na przesyłanie informacji drogą elektroniczną oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
Regulamin
Back to Top