Zasady organizacji zajęć SZPERAKI 2018/19

1. Zasady organizacji zajęć SZPERAKI

Zajęcia odbywają się w siedzibie Fundacji Sto Pociech przy ul. Freta 20/24a w Warszawie w sali szperakowej, papralni oraz w ogrodzie.

2. SZPERAKI to warsztaty dla dzieci, które najpóźniej w grudniu 2018 roku skończyły 2 lata i ich dla rodziców.

Na zajęciach dzieciom towarzyszy ten sam rodzic, wprowadzony w obowiązujące zasady. Wymiana rodzica jest możliwa w sytuacji awaryjnej albo wtedy, gdy drugi rodzic chce np. poznać specyfikę zajęć. Wyjątkowo, w sytuacji niemożności przyjścia rodziców, dziecku może towarzyszyć inny opiekun (niania, babcia), ale po uprzednim powiadomieniu o tym prowadzących zajęcia.                                                                                                               

3. Ze względu na niewielką przestrzeń szperalni i papralni oraz dużą ilość precyzyjnych oraz potencjalnie niebezpiecznych dla maluszków pomocy młodsze rodzeństwo nie może uczestniczyć w zajęciach.

4. Kalendarz zajęć SZPERAKI od stycznia do czerwca 2019:

S1 

wtorki, godz. 9.30-11.30, prowadzący Karolina Wojno

styczeń 8, 15, 22, 29
luty 12, 19, 26
marzec 5, 12, 19, 26
kwiecień 2, 9, 16, 23
maj 7, 14, 21, 28
czerwiec  4, 11
   
S2

wtorki, godz.16.00-18.00, prowadzący Agata Maj i Marlena Szymczyk 

styczeń 8, 15, 22, 29
luty 12, 19, 26
marzec 5, 12, 19, 26
kwiecień 2, 9, 16, 23
maj 7, 14, 21, 28
czerwiec 4, 11
   
S3 i S4

środy, godz. 9.30-11.30 i 12.00-14.00, prowadzący Dorota Piszczatowska 

styczeń 9, 16, 23, 30
luty 13, 20, 27
marzec 6, 13, 20, 27
kwiecień 3, 10, 17, 24
maj 8, 15, 22, 29
czerwiec 5, 12
   
S5

czwartki, godz. 9.30-11.30, prowadzący Kasia Dulniak

styczeń 10,17, 24,31
luty 14, 21, 28
marzec 7, 14, 21, 28
kwiecień 4,11, 25
maj 9,16, 23, 30
czerwiec 6, 13
   
S6 i S7

piątki, godz. 9.00-11.00 i 11.30-13.30,  prowadzący Monika Hofmokl- Ostrowska

styczeń 11, 18, 25
luty 15, 22
marzec 1, 8, 15, 22, 29
kwiecień 5,12, 26
maj 10,17, 24, 31
czerwiec  7, 14

 

III. Opłaty

dni spotkań kod grupy prowadzący liczba zajęć w 2 semestrze opłata 2 semestr opłata 2 semestr + opłata solidarnościowa tytuł przelewu
wtorek
9.30-11.30
S1 Karolina Wojno  21  840  860 S1/nazwisko i imię dziecka/2 sem
wtorek
16.00-18.00
S2 Agata Maj
Marlena Szymczyk
 21  840  860 S2/nazwisko i imię dziecka/2 sem
środa
9.30-11.30
S3 Dorota Piszczatowska  21  840  860 S3 /nazwisko i imię dziecka/2 sem
środa
12.00-14.00   
S4  Dorota Piszczatowska  21  840  860 S4 /nazwisko i imię dziecka/2 sem
czwartek
9.30-11.30
S5 Kasia Dulniak  20  800  820 S5/nazwisko i imię dziecka/2 sem
piątek
9.00-11.00
S6 Monika Hofmokl-Ostrowska  19   760  780 S6/nazwisko i imię dziecka/2 sem
piątek
11.30-13.30
S7 Monika Hofmokl-Ostrowska  19  760  780 S7/nazwisko i imię dziecka/2 sem


IV. Schemat zajęć SZPERAKI. 
Czas na zajęciach podzielony jest tak:

- praca własna (pierwsza godzina zajęć), tj. indywidulane działanie dziecka z pomocami z towarzyszeniem rodzica,

- wspólny posiłek (około 20 min),

- działania w grupie rówieśników w papralni (około 30 min).

Praca własna w szperalni. Realizowana zgodnie z założeniami pedagogiki Marii Montessori. Opiera się na samodzielnym działaniu dziecka z pomocami z towarzyszeniem rodzica. Osoba prowadząca zajęcia, nie aranżuje wtedy aktywności dzieci, ale przyjmuje rolę pomocnika/ obserwatora i wspiera pracujące pary.  Dziecko działa z pomocą indywidualnie. Samo wybiera pomoc i działa z nią tak długo, jak tego potrzebuje. Potem w miarę możliwości i umiejętności, sprząta po sobie i odkłada pomoc na miejsce, w takim porządku, w jakim ją wzięło.

Podczas pracy własnej rodzic wspiera dziecko, ale niczego nie robi za dziecko. Stara się tłumaczyć, jak najmniej, bo to nie jego wyjaśnienia są istotne, lecz dziecięce działanie. Stara się być tak, by pobudzić dziecięcą dociekliwość, ale rezygnuje z funkcji nauczyciela/ wykładowcy. Przyjmuje rolę pomocnika/ obserwatora i podąża za tym, co proponuje dziecko. Do niczego nie zmusza dziecka. Stara się być tak, by pokazać dziecku wartość kończenia rozpoczętej pracy i utrzymywania porządku.

Wspólny posiłek. Czas na odpoczynek, posilenie się, ale także doskonalenie samodzielności przy stole i naukę zasad wspólnego spożywania posiłków.

Działania w papralni. Wspólne zabawy sensoryczno - artystyczne z materiałami mokrymi, sypkimi, brudzącymi.

V. Na zajęcia dzieci przychodzą w ubraniach, które mogą się nieodwracalnie pobrudzić i zniszczyć. Zawsze powinny mieć komplet ubrań na zmianę i buty na nie ślizgającej się podeszwie. Z papralni dzieci mogą wyjść całkowicie mokre i brudne.

VI . Rola opiekunów. Podczas zajęć rodzice są odpowiedzialni za bepieczeństwo swojego dziecka i dbają o bezpieczństwo innych dzieci. Swoją uważnością na potrzeby wszystkich uczetników zajęć, otwartością na współdziałanie i serdecznością współtworzą zajęcia. W tym m.in:

- przynoszą produkty do wspólnego posiłku (raz na 3 miesiące), razem z dzieckiem nakrywają do stołu, sprzątają po posiłku

- pomagają w ogarnięciu sal po zajęciach, w tym porządkują pomoce, z którymi pracowało dziecko.

VII. W wyjątkowych sytuacjach, prowadzący zajęcia, po rozmowie z rodzicami (i jeśli jest taka potrzeba konsultacjach z psychologiem superwizującym zajęcia), może zaproponować rezygnację z zajęć i zaoferować inne zajęcia w Stu Pociechach, które lepiej odpowiedzą na potrzeby dziecka.

VIII. Prowadzenie zajęć: Kasia Dulniak, Agata Maj,  Monika Hofmokl-Ostrowska, Dorota Piszczatowska, Marlena Szymczyk, Karolina Wojno.

Obmyślając zajęcia, czerpiemy z pedagogiki Marii Montessori i w dużej mierze z własnych doświadczeń. Chcemy przede wszystkim ucieszyć dzieci. Zafascynować je tym, co nas otacza i wzmocnić ich wiarę we własne możliwości i umiejętności. Chcemy, by stwierdzenie “nie umiem”, “nie potrafię”- zastępowały decyzją: “to jest dla mnie trudne, ale spróbuję sobie z tym poradzić”.

SZPERAKI to uwspólniony merytorycznie program warsztatowy, jednak to, co dzieje się na zajęciach, różni się w zależności od prowadzącego i potrzeb danej grupy.

Nasz newsletter

Zarejestruj się aby otrzymywać nasz cotygodniowy planik. Akceptacja regulaminu oznacza zgodę na przesyłanie informacji drogą elektroniczną oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
Regulamin
Back to Top