Regulamin uczestnictwa w grupach rocznych Stu pociech

Zajęcia odbywają się w budynku Fundacji Sto Pociech, ul. Freta 20/24a.

Zajęcia są zorganizowane w cyklu rocznym i podzielone na dwa semestry:

 • - semestr pierwszy - od września do końca grudnia (z przerwą na czas świąteczny)
 • - semestr drugi - od stycznia do czerwca (z przerwą na ferie i czas świąteczny).

 1. Płatność za roczny cykl zajęć podzielona jest na 3 części:
 • - opłata wpisowa w wysokości 150zł (Pracownie 200zł)
 • - opłata za pierwszy semestr
 • - opłata za drugi semestr

Wysokość opłat semestralnych jest określona oddzielnie dla każdego typu zajęć i każdej grupy. Wysokość opłat zależy od długości zajęć i liczby spotkań. Wysokość opłat dla każdej grupy jest podana na stronie zapisy lub stronie zajęć.

 1. Opłata wpisowa pobierana jest w momencie zapisu dziecka do grupy PRZED rozpoczęciem zajęć (na recepcji gotówką / kartą / przelewem).

Wpisowe jest odliczane od opłaty za 2 semestr (opłata za 2 semestr jest pomniejszona o wpłacone wpisowe).
Wpisowe może być odliczane od opłaty za 1 semestr, jeśli ktoś zadeklaruje i poinformuje o tym prowadzącego, że uczestniczy tylko w 1 semestrze.
Zasady zwrotu wpisowego w przypadku rezygnacji z zajęć opisuje pkt. 7 regulaminu.

 1. Opłaty semestralne płatne są z góry, według grafików poszczególnych grup. Opłata semestralna musi być wniesiona najpóźniej po 1 zajęciach, po ostatecznej decyzji dołączenia do grupy.

Opłaty semestralne wnosi się przelewem na konto Fundacji Sto Pociech 68 2030 0045 1110 0000 0282 3230. W tytule przelewu prosimy wpisać tylko i wyłącznie: „kod grupy (wg tabeli) / nazwisko i imię dziecka / 1 sem. lub 2 sem.”

 1.  Dla osób dołączających do zajęć w trakcie semestru

Opłata wpisowa musi być wniesiona również przez rodziców, których dzieci dołączają do grupy w trakcie trwania zajęć w I lub II semestrze. Dołączający jest zobowiązany do wniesienia opłaty wpisowej i opłaty semestralnej (opłata na recepcji lub przelewem bankowym).

Opłata wpisowa musi być wniesiona przed dołączeniem dziecka do grupy, opłata za dany semestr po 1 zajęciach, po ostatecznej decyzji dołączenia do grupy. W drugim semestrze opłata semestralna jest od razu pomniejszona o już wpłacone wpisowe.

 1. W przypadku nieobecności dziecka nie ma możliwości odrabiania zajęć, ani zwrotu opłaty.
 1. Dla rodzeństwa przysługuje zniżka na drugie dziecko w wysokości 10% opłaty semestralnej. Zniżkę należy ustalić z prowadzącym zajęcia.

  Dla rodzeństwa uczestniczącego w różnych zajęciach Fundacji Sto Pociech, przysługuje zniżka 10% na zajęcia jednego dziecka i dotyczy zajęć z niższą opłatą roczną.

 1. Rezygnacja

  Rodzic, który chce zrezygnować z uczestnictwa swojego dziecka w trakcie semestru, powiadamia o tym prowadzących z co najmniej 30 dniowym wyprzedzeniem. W takiej sytuacji otrzymuje zwrot wpisowego i opłaty semestralnej za niezrealizowane zajęcia. W przypadku zwrotu opłaty Fundacja Sto Pociech pobiera opłatę manipulacyjną w wysokości 20zł.

  Fundacja Sto Pociech nie jest zobowiązana do zwracania opłaty jeśli rezygnacja została zgłoszona po 15.03.2019. Jeśli zaprosimy na to miejsce osobę z listy rezerwowej lub rodzic znajdzie osobę, która zajmie jego miejsce w grupie - opłata może zostać zwrócona.

 1. Opłata solidarnościowa

  Wszystkich uczestników prosimy o powiększenie wpłaty za zajęcia o opłatę solidarnościową w wysokości 20zł. Jest to opłata dobrowolna. Zbieranie jej umożliwia nam budowanie funduszu, z którego możemy dofinansować uczestnictwo osób, które nie mogą pokryć pełnych kosztów zajęć.

 1.  Stan zdrowia dziecka

  Na zajęcia przychodzą zdrowe dzieci. Rodzice proszeni są o poinformowanie prowadzącego zajęcia i rodziców z grupy o zachorowaniu dziecka na chorobę zakaźną, która może mieć wpływ na zdrowie reszty grupy.

 1. Prowadzący, stażyści, zastępstwa

  Zespół Stu Pociech tworzą osoby, specjalizujące się we wczesnej edukacji. Program zajęć różnych grup tego samego typu jest uwspólniony merytorycznie, jednak to, co dzieje się na zajęciach, różni się w zależności od prowadzącego i potrzeb danej grupy.

  • - W każdej grupie jest stała osoba prowadząca cały cykl (ew. stały zespół w przypadku grup bez rodziców). W przypadku choroby / nieobecności prowadzącego, zajęcia poprowadzi inny członek zespołu lub zajęcia zostaną przeprowadzone w uzgodnionym terminie.
  • - Prace zespołu superwizuje psycholog dziecięcy, który ze względów merytorycznych może uczestniczyć w zajęciach.
  • - Na zajęciach mogą być też obecni stażyści lub praktykanci. W ramach odbywanego stażu mogą też pomóc w prowadzeniu pojedyńczych zajęć.
  • - Zastrzegamy możliwość odwołania 1 zajęć w cyklu, o czym poinformujemy z dwutygodniowym wyprzedzeniem.
 1. Ochrona danych osobowych

  Aby zapisać się na zajęcia Fundacji Sto Pociech niezbędne jest podanie danych osobowych opiekuna: imienia, nazwiska, numeru telefonu i adresu mailowego, oraz danych osobowych dziecka: imienia, nazwiska i daty urodzenia. Pana/Pani dane osobowe oraz dane osobowe dziecka będą przetwarzane na mocy umowy o świadczeniu usług w celu zapisania do grupy i kontaktu w sprawach związanych z organizacją zajęć.

  Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Fundacja Sto Pociech z siedzibą w Warszawie ul. Freta 20/24a. Kontakt z administratorem można uzyskać pod adresem mailowym  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., jak również pod numerem telefonu 530 494 027.

  Dane będą przetwarzane do końca roku kalendarzowego, w którym kończą się zajęcia. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz usunięcia. W celu zmiany danych osobowych należy przesłać informację o dokonywanej zmianie na adres administratora: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zapisu na zajęcia.

 1. Dokumentacja fotograficzna

  W trakcie zajęć mogą być wykonywane zdjęcia do celów dokumentacyjnych i promocyjnych Fundacji Sto Pociech, do publikacjach na stronie internetowej www.stopociech.pl, na stupociechowym facebooku, do szkoleń i prezentacji. Przetwarzanie danych osobowych w postaci wizerunku odbywa się na mocy odrębnej zgody i nie jest warunkiem zapisu na zajęcia.

 1. Kontakt

  Organem prowadzącym zajęcia jest Fundacja Sto Pociech. Wszelkie uwagi wymagające rozpatrzenia przez Zarząd Fundacji lub koordynatora zajęć prosimy zgłaszać mailowo na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  W sprawach dotyczących funkcjonowania dzieci na zajęciach zalecamy osobisty kontakt z prowadzącymi, po wcześniejszym umówieniu się.

   

 1. Wniesienie opłaty wpisowej oznacza akceptację niniejszego Regulaminu i jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczeniu usług.

Nasz newsletter

Zarejestruj się aby otrzymywać nasz cotygodniowy planik. Akceptacja regulaminu oznacza zgodę na przesyłanie informacji drogą elektroniczną oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
Regulamin
Back to Top